• Trang chủ
  • Tin tức
  • Tư vấn 5S tại PV GAS: Đào tạo và thực hành kỹ năng đánh giá 5S nội bộ

Tư vấn 5S tại PV GAS: Đào tạo và thực hành kỹ năng đánh giá 5S nội bộ

Ngày đăng: 24/08/2020 08:12

Nằm trong dự án “Tư vấn áp dụng 5S cho Cơ quan điều hành Tổng Công ty Khí – PVGAS”, ngày 19.08.2020, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo “Đánh giá viên nội bộ 5S” cho 25 thành viên chủ chốt của Ban 5S nhằm xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của quá trình áp dụng 5S.

 

Buổi đào tạo “Đánh giá viên nội bộ 5S” nhằm cung cấp kiến thức về đánh giá 5S, giúp các thành viên trong Ban 5S hiểu rõ hơn về thế nào là sự phù hợp/không phù hợp so với yêu cầu của Qui định thực hành tốt 5S đã được ban hành. Đồng thời cung cấp cho các thành viên các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá 5S nội bộ.

Ngay sau buổi đào tạo, 25 thành viên của Ban 5S được chia thành 5 nhóm để đánh giá toàn bộ phòng ban trong phạm vi thực án. Bằng kỹ thuật ghi hình, các nhóm đánh giá tiến hành ghi nhận những kết quả cải tiến sau 2 tháng, sau đó lựa chọn điểm phù hợp/không phù hợp tiêu biểu để đưa vào báo cáo. Kết quả đánh giá của từng nhóm được trình bày trước toàn bộ các thành viên của Ban 5S và đại diện các phòng ban để xác nhận những điểm tốt và những điểm cần khuyến nghị cải tiến để giúp các phòng ban thực hành 5S tốt hơn.

Hoạt động đánh giá nội bộ này rất cần thiết để PVGAS duy trì tính hiệu lực của dự án, đồng thời đây là điều kiện cần để công ty được cấp chứng nhận thực hành tốt 5S lần đầu trong thời gian tới.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo và đánh giá nội bộ:

 

Đào tạo đánh giá nội bộ cho các thành viên Ban 5S
Đại diện từng nhóm đánh giá lên trình bày báo cáo

TIN TỨC KHÁC