HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA VNPI-HỒ CHÍ MINH

  • NĂM 2018 »
  • Cải tiến quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân