• Trang chủ
  • Tin tức
  • [PVGAS] Đánh giá giám sát thực hành tốt 5S định kỳ lần I năm 2022

[PVGAS] Đánh giá giám sát thực hành tốt 5S định kỳ lần I năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2022 03:50
Năm 2020, Viện Năng suất Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh (VNPI-HCM) triển khai thành công dự án “Áp dụng thực hành tốt 5S” cho Cơ quan điều hành – Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) nhằm cải thiện môi trường làm việc và nâng cao năng suất làm việc cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên khối văn phòng.
 
Nhờ sự cam kết của Ban lãnh đạo cũng như sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong suốt quá trình thực hiện, dự án xây dựng và thực hành 5S tại Cơ quan điều hành đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.
 
Tuy nhiên để duy trì được 5S không chỉ đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, mà còn cần sự đồng hành hỗ trợ, giám sát từ đơn vị tư vấn là VNPI-HCM.
 
Đầu năm 2022, VNPI-HCM phối hợp cùng PVGAS tổ chức định kỳ hàng quý các đợt đánh giá giám sát toàn bộ khối văn phòng Tổng công ty Khí Việt Nam tại tòa nhà PVGAS Tower nhằm duy trì và cải tiến liên tục quá trình áp dụng 5S của toàn bộ cán bộ, công nhân viên.
 
Sau 02 đợt đánh giá giám sát, VNPI-HCM cảm nhận được rất tốt tinh thần 5S trong công việc của toàn bộ cán bộ, công nhân viên. Hầu hết các phòng ban đều duy trì tốt hoạt động 5S, đồng thời có các hoạt động khen thưởng đối với các phòng ban, cá nhân hoàn thành tốt hoặc có ý tưởng cải tiến, qua đó mang lại môi trường làm việc ngày càng khoa học và tiện lợi hơn.
 
Mặc dù vẫn còn những điểm cần phải cải thiện, tuy nhiên với thái độ cởi mở, cầu thị cho sự cải tiến của tất cả mọi người đối với những góp ý của VNPI-HCM thì chắc chắn hoạt động 5S của công ty sẽ luôn được duy trì và ngày càng tốt hơn trong tương lai.
 

TIN TỨC KHÁC