Liên hệ

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 34 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0984 35 30 32
Email: careline@vnpi-hcm.vn
Website: https://vnpi-hcm.vn/
Facebook: facebook.com/vnpihcm