• Trang chủ
  • Tin tức
  • Hội thảo – Khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý, chủ động bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo – Khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý, chủ động bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 08/07/2020 09:07

Chiều ngày 06/07/2020, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam, Giám đốc Tổ chức năng suất Châu Á thường trực tại Việt Nam tham dự hội thảo “Khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý, chủ động bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam hiện nay” tại Hội trường Trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh.

 

Tại Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ về tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay. Trong đó, Thứ trưởng đã phân tích cụ thể về bản chất của cuộc cách mạng 4.0 để từ đó đặt ra những vấn đề thách thức đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tới khái niệm mới mang tên “an ninh phi truyền thống”.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, “an ninh phi truyền thống” đã trở thành chủ đề quan trọng và là mối quan tâm lớn của các quốc gia trên thế giới, được nghiên cứu, bàn luận và đề cập trong chiến lược quốc phòng , an ninh ở nhiều nước khác nhau. Ngoài ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành còn phân tích thêm nhiều vấn đề đang được quan tâm khác như: Khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo và quản lý; mô hình sinh thái kinh tế tuần hoàn và xây dựng mô hình TP thông minh – cơ hội và thách thức.

 

 

Tiếp theo, TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam, Giám đốc Tổ chức năng suất Châu Á thường trực tại Việt Nam chia sẻ và trao đổi về chủ đề: “Vấn đề năng suất lao động nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4. (Mô hình nghiên cứu tại Việt Nam)”.

 

 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề xuất một số định hướng xây dựng khung tiêu chuẩn sản xuất thông minh tại Việt Nam. Từ việc khảo sát thực tế đối với 302 doanh nghiệp ở Việt Nam, tác giả đánh giá một số hiện trạng và nhu cầu áp dụng sản xuất thông minh của doanh nghiệp qua 5 vấn đề: hoạt động quản lý doanh nghiệp; hoạt động ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh; hoạt động phát triển lực lượng lao động; khả năng xây dựng nền tảng sản xuất; nhu cầu của doanh nghiệp khi tham gia các chương trình, dự án thúc đẩy sản xuất thông minh.

 

 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tác động đến nhiều phương diện của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Cuộc cách mạng này sẽ dẫn đến những cơ hội tốt cho thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, cũng có thể có những hạn chế trong vấn đề đảm bảo an ninh kinh tế. Trong bối cảnh này, hội thảo diễn ra nhằm phát huy hiệu quả các cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 đem lại nhằm tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước

TIN TỨC KHÁC