• Trang chủ
  • Tin tức
  • Hội thảo khoa học Đánh giá hiệu quả Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

Hội thảo khoa học Đánh giá hiệu quả Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

Ngày đăng: 25/11/2021 03:10

Chiều ngày 20/11, chi nhánh Viện Năng suất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (VNPI-HCM) tổ chức Hội thảo khoa học Báo cáo Nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

 

Đánh giá hiệu quả dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” là hoạt động quan trọng nhằm xác định chính xác tác động của dự án sau thời gian thực hiện từ 2016 đến nay, cũng như đề xuất được định hướng thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo, với mục tiêu cụ thể như sau:

– Nắm bắt được kịp thời và khách quan về kết quả, hiệu quả quá trình triển khai tổng thể chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng của thành phố Hồ Chí Minh.

– Đánh giá được kết quả, hiệu quả của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

– Đề xuất, kiến nghị các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả và chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

– Hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả cho các chương trình, dự án tương tự của TP. Hồ Chí Minh trong các giai đoạn kế tiếp.

 

Với vai trò là đơn vị được lựa chọn thực hiện hoạt động này, sau thời gian triển khai, VNPI-HCM tổ chức buổi Hội thảo khoa học nhằm trình bày một số kết quả chính của quá trình đánh giá cũng như những đề xuất khuyến nghị giúp nâng cao hiệu quả của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các đơn vị tham gia chủ trì nhiệm vụ, các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo kết thúc với nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận về các vấn đề của chương trình, những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện của đơn vị chủ trì, cũng như những sáng kiến để giúp chương trình ngày càng hiệu quả hơn cũng như sự đồng thuận của quý vị đại biểu về nội dung chính của báo cáo. Đây sẽ là cơ sở để đơn vị đánh giá tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá.  

 

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

 

TIN TỨC KHÁC