• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty tnhh mtv bê tông HAMACO Hậu Giang – Thiết lập mục tiêu Cải tiến năng suất tổng thể

Công ty tnhh mtv bê tông HAMACO Hậu Giang – Thiết lập mục tiêu Cải tiến năng suất tổng thể

Ngày đăng: 08/05/2020 07:08

Với mục tiêu là thu thập đầy đủ các thông tin về thực trạng năng suất thông qua các chỉ tiêu tài chính, thực trạng hệ thống quản lý cũng như đánh giá thực trạng doanh nghiệp từ góc nhìn của người lao động, giai đoạn 1 của dự án được tổng hợp tại buổi làm việc ngày 6/5/2020 vừa qua tại Công ty Hamaco Bê tông. Tại buổi làm việc, hiện trạng năng suất của doanh nghiệp được Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (VNPI-HCM) trình bày qua ba báo cáo:

  • Báo cáo đánh giá hiện trạng năng suất thông qua các chỉ tiêu tài chính
  • Báo cáo đánh giá hiện trạng quản lý năng suất, chất lượng
  • Báo cáo đánh giá hài lòng nhân viên

Thông qua kết quả báo cáo, doanh nghiệp đã có được cái nhìn toàn diện về hiện trạng và những cơ hội cải tiến của mình về năng suất, chất lượng. Trên cơ sở đó, VNPI-HCM cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược và mục tiêu năng suất tổng thể với 10 nhóm chỉ tiêu lớn, gồm có: 1. Tăng doanh thu, thu nhập; 2. Tăng năng suất lao động; 3. Tăng hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị; 4. Tăng chất lượng; 5. Cải tiến quá trình sản xuất; 6. Áp dụng 5S  trong nhà máy; 7. Thúc đẩy hoạt động cải tiến; 8. An toàn; 9. Cải thiện nguồn nhân lực và 10. Tăng hài lòng nhân viên.

 

Từ các mục tiêu đó, nhóm chuyên gia cùng Hamaco bê tông đã chọn ra các vấn đề trọng tâm, cần tập trung nguồn lực để giải quyết trong phạm vi dự án để thành lập các nhóm cải tiến gồm có:

  1. Nhóm cải tiến về hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE Team)
  2. Nhóm cải tiến về chất lượng (Quality Team)
  3. Nhóm cải tiến về tinh gọn quá trình sản xuất (Kaizen Team)
  4. Nhóm phát triển nguồn nhân lực (HR Team)

Đến đây là kết thúc giai đoạn 1 của dự án cải tiến năng suất tổng thể, bước đầu tiên của giai đoạn 2 sẽ là trang bị kiến thức và công cụ cần thiết cho thành viên của các nhóm cải tiến. Đây là bước quan trọng nhằm tạo ra “tiếng nói chung” giữa chuyên gia-người hướng dẫn và doanh nghiệp-người thực hiện. Đợt đào tạo đầu tiên của giai đoạn 2 sẽ được tổ chức vào tuần tiếp theo.

 

——————————————

Tìm hiểu thêm về HAMACO: http://betong.vn/;

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà VNPI-HCM cung cấp: vnpi-hcm.vn

Để được tư vấn áp dụng Mô hình năng suất tổng thể: 0912 640 533 (Mr. Lâm); careline@vnpi-hcm.vn.

 

TIN TỨC KHÁC