VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM

MAKE TOMORROW BETTER

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thành lập năm 1997, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện vai trò cơ quan năng suất quốc gia và là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization-APO).

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu chuyên sâu về năng suất và các giải pháp nâng cao năng suất
 • Tư vấn áp dụng giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng 
 • Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
 • Đánh giá và chứng nhận thực hành tốt 5S
 • Tuyên truyền, quảng bá về năng suất
 • Triển khai các chương trình, dự án của APO tại Việt Nam.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • 1997

  THÀNH LẬP

  Trung Tâm Năng Suất
  Việt Nam
 • 2000

  VPC HỒ CHÍ MINH

  Thành lập VPĐD
  Hồ Chí Minh
 • 2001

  VPC ĐÀ NẴNG

  Thành lập VPĐD
  Đà Nẵng
 • 2010

  TIÊN PHONG

  Chương trình
  Năng suất quốc gia
 • 2014

  ĐỔI TÊN

  Viện Năng Suất
  Việt Nam
 • 2017

  KỶ NIỆM

  20 Năm Thành lập
  và Phát triển

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Chú thích:

RDS: Phòng Nghiên cứu và Phát triển giải pháp – Research and Development Solutions Division.

TRD: Phòng Đào tạo – Training Division

OBE: Phòng Phát triển mô hình hoàn hảo – Office for Business Excellence Development

PCD: Phòng Tư vấn cải tiến năng suất – Productivity Improvement Consulting Division

EDO: Phòng Môi trường và Phát triển cộng đồng – Office for Environment and Community Development

SDD: Phòng Phát triển dịch vụ – Service Development Division

ICD: Phòng Hợp tác quốc tế – International Cooperation Division

PAD: Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Planning and General Affair Division

ACD: Phòng Kế toán Quản trị – Accounting and Administration Division

VNPI HCM: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – VNPI Branch in Ho Chi Minh

VNPI ĐN: Chi nhánh thành phố Đà Nẵng – VNPI Branch in Da Nang

Chức năng nhiệm vụ của các phòng, chi nhánh và từng vị trí công việc trongViện được qui định trong bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, chi nhánh.