Viện Lean Việt Nam – Gặp mặt, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Ngày đăng: 05/02/2020 09:39

Ngày 03/02/2020, Viện Năng suất Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh có buổi gặp mặt với Viện Lean Việt Nam, là thành viên của mạng lưới Lean toàn cầu (Lean Global Network), một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc thúc đẩy tư duy và vận dụng Lean trên toàn thế giới.

Buổi gặp mặt nhằm giới thiệu, trao đổi về hoạt động và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt Nam hình thành tư duy và văn hóa vận dụng Lean, qua đó loại bỏ lãng phí và nâng cao năng suất, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia, Viện Năng suất Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các tổ chức với mục tiêu chung “Thúc đẩy phong trào Năng suất quốc gia”.

 

Viện Lean Việt Nam

TIN TỨC KHÁC