Khóa đào tạo NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO ISO 41001:2018

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi tổ chức dù lớn hay nhỏ, không phân biệt ngành nghề, loại hình, đều cần phải quản lý hiệu quả về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động cốt lõi của mình là sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ.

Tháng 04/2018, Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 41001:2018 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý cơ sở vật chất (gọi tắt là FMS). Những lợi ích chung của việc thực hiện FMS trong tổ chức như sau:

  • Sử dụng hiệu quả nhất các dịch vụ cơ sở vật chất khác nhau, giúp cải thiện hiệu suất và giảm chi phí của tổ chức.
  • Giảm xung đột giữa các nhà cung cấp dịch vụ bên trong và bên ngoài; Thông tin liên lạc rõ ràng và minh bạch với nhà cung cấp.
  • Tích hợp và phối hợp tất cả các dịch vụ hỗ trợ cần thiết, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cũng như tính linh hoạt và khả năng thích ứng.
  • Thủ tục gia công hoặc thuê ngoài có hệ thống.
  • Kiến ​​thức và thông tin minh bạch về mức độ dịch vụ và chi phí, có thể được truyền đạt rõ ràng đến người dùng cuối để đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu.
  • Cải thiện tính bền vững của một tổ chức bằng cách thực hiện phân tích vòng đời cho các cơ sở vật chất và giảm thiểu rủi ro của tổ chức.
  • Một phương tiện để nâng cao danh tiếng của tổ chức và cách nó được cảm nhận bởi các bên liên quan và để cải thiện trách nhiệm của tổ chức đối với các cộng đồng mà họ phục vụ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Sự phát triển của tiêu chuẩn ISO 41001

Phần 2: Bộ tiêu chuẩn ISO 41011, ISO 41012, ISO 41013

ISO 41011: FM – Từ vựng

ISO 41012: FM – Hướng dẫn thuê ngoài chiến lược và phát triển các thỏa thuận hợp đồng

ISO 41013: FM – Phạm vi, khái niệm và lợi ích chính

Phần 3: Tiêu chuẩn ISO 41001:2018

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Điều 2: Tài liệu viện dẫn

Điều 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Điều 4: Bối cảnh của tổ chức

Điều 5: Sự lãnh đạo

Điều 6: Hoạch định

Điều 7: Hỗ trợ

Điều 8: Thực hiện

Điều 9: Đánh giá kết quả thực hiện

Điều 10: Cải tiến

Phần 4: Xây dựng FMS theo ISO 41001:2018

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Ban lãnh đạo, quản lý các cấp về: An toàn, Môi trường, Nhân sự, Vật tư – Thiết bị, Kế hoạch, Mua hàng, Ban ISO, Quản lý chất lượng, Quản trị rủi ro và Truyền thông thương hiệu.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHI PHÍ

Thời gian: Ngày 04/07/2019 [08:30 – 16:30]

Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Phí đầu tư: 3.000.000đ/ học viên

  • Học phí đã bao gồm teabreak, tài liệu, ăn trưa, chứng chỉ đào tạo và thuế VAT 5%.
  • Đóng học phí bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Mr. Phương Lâm: 0912 640 533

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Hotline: (028) 3910 4561 – Email: careline@vnpi-hcm.vn – www.vnpi-hcm.vnfacebook.com/vnpihcm

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ TK: Chi nhánh Viện Năng suất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Số TK: 0071000356767

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh

 

SỰ KIỆN KHÁC