Khoá đào tạo Kaizen 5S (Hồ Chí Minh)

+ Khách hàng: Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam (PVGAS SOUTH)
+ Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
+ Thời gian: 1,2,3/11/2017
+ Giảng viên: Trần Chánh Thiện (Viện Năng Suất Việt Nam – Hồ Chí Minh)

————————–——-
Liên hệ hỗ trợ
Ms. Ngọc Hà – 0969 833 346 – ngocha.vnpi@gmail.com

SỰ KIỆN KHÁC