Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng năng suất và tiếp cận Công nghiệp 4.0

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Viện Năng suất Việt Nam triển khai lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng năng suất và tiếp cận Công nghiệp 4.0″ thông qua hướng dẫn thực hành các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  • Được tham gia đánh giá tổng thể năng suất và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp theo bộ chỉ số ViPA;
  • Ít nhất 10 lượt lao động của DN được đào tạo về NSCL;
  • Ít nhất 02 vấn đề ưu tiên cải tiến và đưa ra giải pháp NSCL phù hợp, xác định mục tiêu và kế hoạch thực hiện giải pháp;
  • Được hỗ trợ xây dựng kế hoạch duy trì và phục hồi tăng trưởng, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận, lộ trình chuyển đổi số và sản xuất/kinh doanh thông minh.

CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

  • Hướng dẫn thực hành tại DN: 2-3 VS
  • Hướng dẫn đào tạo trực tuyến: theo thống nhất giữa DN và tư vấn

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Sử dụng bộ công cụ ViPA khảo sát thực trạng doanh nghiệp

Bộ công cụ ViPA do Viện Năng suất Việt Nam xây dựng và phát triển với mục tiêu đánh giá tổng thể năng suất và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với quá trình chuyển đổi số, phù hợp với xu thế của công nghiệp 4.0.

Mô hình được xây dựng trên 4 trụ cột chính: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý năng suất, Nền tảng chuyển đổi số và Sản xuất thông minh

Tổ chức/doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ, truy cập link http://vipa.vnpi.vn/ và làm theo hướng dẫn.

2. Triển khai hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn sẽ đánh giá chuyên sâu, sử dụng phần mềm ViPA với 64 tiêu chí sâu, thuộc 16 tiêu chí chung của 04 trụ cột. Sau đó, dựa trên kết quả đánh giá năng suất chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp theo ViPA tiến hành lựa chọn ít nhất 2 vấn đề ưu tiên cải tiến và đưa ra giải pháp NSCL phù hợp, xác định mục tiêu và kế hoạch thực hiện giải pháp.

Triển khai hướng dẫn thực hành (coaching/hand-on training) cho khoảng trên 10 lượt người lao động của mỗi tổ chức, doanh nghiệp về các giải pháp NSCL (hệ thống hoặc công cụ cải tiến NSCL hoặc chuyển đổi số, v.v):

3. Xác nhận kết quả áp dụng các giải pháp cải tiến đã thực hiện; thiết lập kế hoạch duy trì và cải tiến giải pháp

Tiến hành đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả hướng dẫn thực hành giải pháp NSCL; hoàn thiện kế hoạch triển khai các giải pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý, công cụ nâng cao NSCL và chuyển đổi số nhằm phục hồi, tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp (có xác nhận của tổ chức, doanh nghiệp).

Các chuyên gia tiến hành kết hợp hoạt động hướng dẫn thực hành tại tổ chức,doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo, tư vấn, giải đáp từ xa trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ thông qua nền tảng ứng dụng CNTT. Đồng thời, đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sẽ kết nối với các đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ, giải pháp CNTT.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

  • Từ Tháng 06 / 2020 đến Tháng 12 / 2020

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

  • Mr. Phương Lâm: 0912 640 533 | Mr. Hoàng Long: 0939 212 959
  • Email: careline@vnpi-hcm.vn – Fanpage: VNPI – Hồ Chí Minh
  • Hotline: (028) 3910 4561

SỰ KIỆN KHÁC