Đào tạo chuyên gia Lean 6-Sigma Đai Xanh – Tháng 11

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Đối với học viên tham dự

Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp hoặc phát triển thành các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Thông qua việc cung cấp cho học viên các kiến thức, phương pháp và cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết, cụ thể:

  • Phương pháp và công cụ xác định và nhận diện vấn đề cần cải tiến (D); thu thập dữ liệu, đo lường năng lực quá trình, sản phẩm (M); thực hiện phân tích số liệu và kiểm định giả thuyết (A) và thực hiện các hành động/giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I); tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến trong giai đoạn kiểm soát (C) theo phương pháp DMAIC;
  • Kỹ năng thực hành/ứng dụng các công cụ cải tiến như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị…;
  • Thực hành cải tiến theo phương pháp DMAIC tại doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp

Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò trưởng nhóm các dự án cải tiến theo phương pháp luận Lean 6-Sigma; Triển khai các dự án cải tiến nhằm tối ưu hóa các quá trình, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng, thông qua các hoạt động:

  • Xác định vấn đề cần cải tiến (D);
  • Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp (M);
  • Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các giải pháp cải tiến (A);
  • Triển khai các giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả dự án (I);
  • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến (C).

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

   • Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
   • Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng.
   • Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Giới thiệu về Phương pháp luận Lean 6-Sigma

   • Quản lý tinh gọn LEAN
   • Giới thiệu 6-Sigma
   • Sự kết hợp giữa Lean và 6-Sigma
   • Chu trình DMAIC

Phần 2: Triển khai các giai đoạn của Lean 6-Sigma

   • Giai đoạn Xác Định – Define Phase
   • Giai Đoạn Đo Lường – Measure phase
   • Giai Đoạn Phân Tích – Analyze phase
   • Giai Đoạn Cải tiến – Improve phase
   • Giai Đoạn Kiểm soát – Control phase
   • Bài tập thực hành được áp dụng tại từng giai đoạn.

Phần 3: Thực hành tại doanh nghiệp

   • Khảo sát doanh nghiệp: Xác định vấn đề
   • Đo lường, phân tích dữ liệu, tìm nguyên nhân
   • Đề xuất giải pháp cải tiến
   • Xây dựng báo cáo và trình bày tại lớp về dự án cải tiến của nhóm

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

   • Đào tạo kiến thức cơ bản và cốt lõi về phương pháp, công cụ Lean 6-Sigma
   • Làm bài tập thực hành để nắm vững công cụ
   • Ứng dụng/thực hành tại hiện trường doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

GIẢNG VIÊN

 

 • Giảng viên cao cấp của Viện Năng suất Việt Nam, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc môi trường trong và ngoài nước.
 • Là quản lý cấp cao tại doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản, Mỹ; Trực tiếp quản lý và điều hành các dự án về Lean 6-Sigma;
 • Tư vấn, giảng dạy thành công nhiều dự án, khóa đào tạo về Lean 6-Sigma tại Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á.

THỜI GIAN

 • Khai giảng: 12/11/2020
 • Bế giảng: 12/12/2020
 • Thời lượng: 90 tiếng / khóa [08:30 – 16:30] (15 ngày không liên tục)
 • Chi tiết lịch đào tạo:

ĐỊA ĐIỂM

 • 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (dự kiến)

CHI PHÍ

Học phí khóa học: 16.000.000 đồng / học viên (bao gồm VAT)

Học phí sau khi được hỗ trợ:           

 • 7.000.000đ / 1 học viên
 • 12.000.000đ / 2 học viên (của cùng một tổ chức)
 • 15.000.000đ / 3 học viên (của cùng một tổ chức)

Học phí đã bao gồm VAT 5%, tài liệu, chứng chỉ, chi phí thực hành tại doanh nghiệp và các chi phí tổ chức khác. 

Đóng học phí bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

LIÊN HỆ

? Mr. Hoàng Long: 0939 212 959 | Mr. Phương Lâm: 0912 640 533

? Email: careline@vnpi-hcm.vn – Fanpage: VNPI – Hồ Chí Minh

? Hotline: (028) 3910 4561

SỰ KIỆN KHÁC