Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

 
“Thực hành là Chìa khóa thành công” – khóa đào tạo Lead Auditor được VNPI HCM thiết kế theo tỷ lệ lý thuyết và thực hành là 20:80. Học viên sau khi được hệ thống hóa kiến thức về các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sẽ được thực hành quá trình đánh giá hệ thống trong vai trò đánh giá viên trưởng (Lead Auditor) qua các cuộc đánh giá giả định. Nhờ đó mà học viên vừa thấu hiểu từng nội dung của bộ tiêu chí vừa thấm nhuần kỹ năng của một chuyên gia đánh giá trưởng cần có.
 

LỢI ÍCH KHÓA ĐÀO TẠO:

 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về HTQLCL theo ISO 9001:2015.
 • Cung cấp kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong tổ chức đánh giá nội bộ hoặc đánh giá bên ngoài theo chuẩn mực quốc tế.
 • Cung cấp phương pháp nhận diện các cơ hội cải tiến của tổ chức sau quá trình đánh giá.
 • Cấp chứng chỉ Lead Auditor (song ngữ Việt – Anh) sau khi hoàn thành và đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo.
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về chất lượng và các nguyên tắc quản lý chất lượng

 • Các khái niệm và quá trình phát triển tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng
 • Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015
 • Phân tích 7 nguyên tắc quản lý chất lượng dưới góc độ đánh giá

Phần 2: Giới thiệu về đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp

 • Các khái niệm và phân loại đánh giá
 • Quá trình và nguyên tắc đánh giá
 • Hành động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau
 • Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp
 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận

Phần 3: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng

 • Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phân tích các yêu cầu của ISO 9001:2015 dưới góc độ đánh giá
 • Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
 • Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng

Phần 4: Quản lý chương trình đánh giá và chuẩn bị cuộc đánh giá

 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Xem xét tài liệu
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Lập phiếu đánh giá

Phần 5: Quá trình đánh giá tại chỗ và các kỹ thuật, phương pháp đánh giá

 • Quá trình đánh giá tại chỗ
 • Họp khai mạc
 • Phương pháp và kỹ thuật đánh giá
 • Đánh giá hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Xác định sự không phù hợp và bằng chứng đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu trong ISO 9001:2015

Phần 6: Báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi thực hiện hành động khắc phục

 • Báo cáo không phù hợp
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Họp kết thúc
 • Theo dõi thực hiện hành động khắc phục

Phần 7: Yêu cầu về năng lực của chuyên gia đánh giá

 • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Yêu cầu bổ sung về kiến thức và kỹ năng
 • Phê duyệt và phát triển năng lực của chuyên gia

Phần 8: Quá trình đánh giá và chứng nhận bên thứ 3

 • Quá trình đánh giá chứng nhận
 • Đánh giá giám sát
 • Đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận
 • Các bài tập, bài thực hành và trò chơi rèn luyện, phát triển kỹ năng
 • Bài kiểm tra thử
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Phần 9: Tổng quan về các nội dung mới

 • Quản lý tri thức
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý sự thay đổi

GIẢNG VIÊN:

 • Giảng viên cao cấp của Viện Năng suất Việt Nam, hơn 40 kinh nghiệm làm việc tại môi trường trong và ngoài nước.
 • Chuyên gia đánh giá trưởng của World Bank trong nhiều dự án thực hiện tại các nước ở khu vực Đông Nam Á.
 • Giảng dạy thành công nhiều khóa đào tạo về Lead Auditor
 

THỜI GIAN DỰ KIẾN:

 • 05 ngày | 16, 17, 18, 23, 24/08/2022 (8h30 – 16h30)
 

HỌC PHÍ:

 • Học phí: 7.000.000đ/học viên
(Ưu đãi khi đăng ký theo nhóm học viên)
Đã bao gồm thuế VAT 5%, teabreak, tài liệu, chứng chỉ và các chi phí tổ chức khác
 

ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN:

 • Lầu 2, Số 34 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
—————————–
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
🔸 Điện thoại: 0336 435 327 (Mr. Phương Vũ)
🔸 Email: careline@vnpi-hcm.vn – Website: https://vnpi-hcm.vn/

SỰ KIỆN KHÁC