Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 được Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh thiết kế nhằm:

 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc áp dụng và đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015
 • Học viên sau khi tham gia khoá học sẽ có đủ khả năng tổ chức đánh giá nội bộ (hoặc bên ngoài) theo chuẩn mực quốc tế.
 • Biết cách nhận diện cơ hội cải tiến, tổ chức các hoạt động cải tiến sau đánh giá 
 • Học viên đạt yêu cầu chương trình sẽ được cấp chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là cơ sở để tham gia các cuộc đánh giá chứng nhận, công nhận khi thích hợp. Chứng chỉ được cấp phù hợp với các quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ KH&CN.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp
 • Đại diện lãnh đạo, cán bộ chất lượng, đánh giá viên nội bộ
 • Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá nội bộ
 • Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về chất lượng và các nguyên tắc quản lý chất lượng

 • Các khái niệm và quá trình phát triển tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng
 • Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015
 • Phân tích 7 nguyên tắc quản lý chất lượng dưới góc độ đánh giá

Phần 2: Giới thiệu về đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp

 • Các khái niệm và phân loại đánh giá
 • Quá trình và nguyên tắc đánh giá
 • Hành động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau
 • Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp
 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận

Phần 3: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng

 • Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phân tích các yêu cầu của ISO 9001:2015 dưới góc độ đánh giá
 • Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
 • Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng

Phần 4: Quản lý chương trình đánh giá và chuẩn bị cuộc đánh giá

 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Xem xét tài liệu
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Lập phiếu đánh giá

Phần 5: Quá trình đánh giá tại chỗ và các kỹ thuật, phương pháp đánh giá

 • Quá trình đánh giá tại chỗ
 • Họp khai mạc
 • Phương pháp và kỹ thuật đánh giá
 • Đánh giá hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Xác định sự không phù hợp và bằng chứng đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu trong ISO 9001:2015

Phần 6: Báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi thực hiện hành động khắc phục

 • Báo cáo không phù hợp
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Họp kết thúc
 • Theo dõi thực hiện hành động khắc phục

Phần 7: Yêu cầu về năng lực của chuyên gia đánh giá

 • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Yêu cầu bổ sung về kiến thức và kỹ năng
 • Phê duyệt và phát triển năng lực của chuyên gia

Phần 8: Quá trình đánh giá và chứng nhận bên thứ 3

 • Quá trình đánh giá chứng nhận
 • Đánh giá giám sát
 • Đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận
 • Các bài tập, bài thực hành và trò chơi rèn luyện, phát triển kỹ năng
 • Bài kiểm tra thử
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Phần 9: Tổng quan về các nội dung mới

 • Quản lý tri thức
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý sự thay đổi

GIẢNG VIÊN

 

 • Giảng viên cao cấp của Viện Năng suất Việt Nam, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại môi trường trong và ngoài nước.
 • Chuyên gia đánh giá trưởng của World Bank trong nhiều dự án thực hiện tại các nước ở khu vực Đông Nam Á.
 • Giảng dạy thành công nhiều khóa đào tạo về Lead Auditor.

THỜI GIAN

 • 05 ngày, ngày 6 – 10/04/2021 [8:30 – 16:30] (dự kiến)

ĐỊA ĐIỂM

 • Lầu 2, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

CHI PHÍ

 • 6.000.000đ/học viên
 • Giảm còn 5.000.000đ/học viên khi đăng ký từ 03 người trở lên.

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Mr. Phương Vũ: 0336 435 327 | Mr. Hoàng Long: 0939 212 959

Email: careline@vnpi-hcm.vn – Fanpage: VNPI – Hồ Chí Minh

Hotline: 0984 35 30 32 (028) 3910 4561

SỰ KIỆN KHÁC