ISO 9001:2015 – Những điểm mới so với ISO 9001:2008

Ngày đăng: 08/03/2018 09:35

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization) ban hành vào tháng 9 năm 2015. Như vậy, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2008 của các tổ chức hay doanh nghiệp có sẽ hết hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày ISO 9001:2015 được ban hành, tức vào tháng 9 năm 2018.

*** ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc quản lý cơ bản đối với các hoạt động có tác động đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình… của tổ chức/doanh nghiệp .

 Hình 1: Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Hình 2: Điểm khác biệt về cấu trúc giữa ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008

Hình 3: Một số thay đổi về điều khoản, thuật ngữ và nguyên tắc quản lý chất lượng

Hình 4: Các điểm mới trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp rà soát và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của mình phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức.

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU KHÁC