Quá trình hình thành phong trào năng suất trên thế giới

Ngày đăng: 13/02/2019 09:12
Quá trình hình thành phong trào năng suất trên thế giới. Mặc dù khái niệm năng suất đã được biết đến từ rất lâu, nhưng ý nghĩa thực sự của năng suất mới được khẳng định vào những năm 50, sau Chiến tranh Thế giới Thứ II.

     Mặc dù khái niệm năng suất đã được biết đến từ rất lâu, nhưng ý nghĩa thực sự của năng suất mới được khẳng định vào những năm 50, sau Chiến tranh Thế giới Thứ II. Mỹ là nước đầu tiên bắt đầu phong trào năng suất mới với việc thành lập Ban Hỗ trợ sản xuất phục vụ chiến tranh (War Production Board) để triển khai những nghiên cứu cải tiến năng suất của các ngành công nghiệp tại Mỹ. Kết quả của các chương trình cải tiến năng suất được vận dụng hỗ trợ tái cấu trúc nền kinh tế Châu Âu dưới dạng Kế hoạch Marshall. Mỹ đã chia sẻ các nguồn lực, công nghệ, hệ thống quản lý với các nước, bắt đầu từ Anh, thông qua các chương trình tham quan học hỏi và tư vấn từ các chuyên gia Mỹ, sau đó là các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật tới các nước Châu Âu. Đây là khởi đầu cho phong trào năng suất trên toàn thế giới.

Khái niệm năng suất hướng vào hiệu quả từ Mỹ đã được lan truyền tới Châu Âu, dựa trên nền tảng này, Châu Âu đã đưa ra khái niệm năng suất mang ý nghĩa xã hội: “cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua những nỗ lực ba bên: chủ doanh nghiệp, người lao động và chính phủ”. Ý tưởng này đã được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ủng hộ, đây là nền tảng ra đời của khái niệm năng suất ở Châu Âu và là định hướng cho phong trào năng suất ở Châu Âu trong những thập niên này. Hàng loạt các tổ chức năng suất quốc gia (NPC) được thành lập trên khắp Châu Âu nhằm xúc tiến các hoạt động của phong trào năng suất. Giai đoạn đầu, các tổ chức năng suất quốc gia ở các nước Châu Âu vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi chương trình hỗ trợ Mashall. Mục tiêu ban đầu của các tổ chức này là thúc đẩy phong trào năng suất trên toàn quốc nhằm phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, sau đó, phong trào tiếp tục hướng vào các chương trình năng suất ở cấp độ công ty, hỗ trợ chủ yếu bằng các nghiên cứu, đào tạo và tư vấn doanh nghiệp. Mục tiêu là nhằm liên kết ba thành phần quan trọng: chủ doanh nghiệp, người lao động và chính phủ thông qua các chiến dịch về tạo nhận thức, các diễn đàn, hội thảo, các chương trình hợp tác nơi làm việc và các hình thức phát triển văn hóa năng suất.

Nhằm có được phong trào chung cho toàn khu vực, Cơ quan Năng suất Châu Âu được thành lập 1953 để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị và tinh thần của con người cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào năm 1959, Cơ quan Năng suất Châu Âu cũng đưa ra khái niệm chính thức về Năng suất: “Là thái độ tìm kiếm sự cải tiến liên tục, ngày hôm nay có thể làm tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, cần những cố gắng liên tục thích ứng các hoạt động kinh tế với các điều kiện luôn thay đổi, luôn ứng dụng các lý thuyết và phương pháp mới. Là sự tin tưởng chắc chắn vào tiến bộ của nhân loại”. Khái niệm này đã được chấp nhận và trở thành triết lý cơ bản của rất nhiều các tổ chức năng suất thành lập sau đó.

Quan sát sự phục hồi kinh tế và phong trào năng suất phát triển nhanh chóng ở Châu Âu, Nhật Bản đã nghiên cứu và quyết định xây dựng phong trào năng suất, coi đó là yếu tố nền tảng để phục hồi nền kinh tế đã suy sụp sau chiến tranh. Phong trào năng suất Nhật Bản đã được hình thành năm 1955.

Nhận thấy phong trong năng suất là một chiến lược rất khả thi và hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng kinh tế, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đề xướng xây dựng một tổ chức quốc tế về phát triển năng suất tại châu Á nhằm hỗ trợ các nước châu Á trên tinh thần hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Năm 1961 Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nepal, Pakistan, Philippines và Thái Lan cùng thành lập Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và khởi xướng phong trào năng suất tại Châu Á. Năm 1961, Tổ chức Năng suất Châu Á ra đời với sự tham gia ban đầu của 8 nước thành viên, cho đến nay đã có 20 nước Châu Á tham gia vào tổ chức này.

Tổ chức năng suất Châu Á (APO) là một tổ chức liên chính phủ nhằm thúc đẩy năng suất thông qua sự hợp tác lẫn nhau ở các nước thuộc khu vực châu Á – Thái bình dương.

Hệ thống thành viên của APO gồm chính phủ của các nước Châu Á – Thái bình dương và Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á – Thái Bình dương (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) của Liên Hiệp Quốc. Các nước thành viên APO bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Đài loan, Fiji, Hong Kong, Ấn độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.

Thông qua tổ chức này, một mạng lưới các hoạt động được thiết lập, cùng với các tổ chức năng suất quốc gia đóng vai trò xúc tiến các hoạt động năng suất quốc gia và thực hiện các chương trình APO tại các nước thành viên. Ngoài ra APO cũng có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế khác. APO đóng vai trò cố vấn, xúc tác, thiết lập, tổ chức các hoạt động và cung cấp các thông tin về năng suất cho các nước thành viên, hỗ trợ các nước thành viên thông qua các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật và truyền bá nhận thức và bí quyết về năng suất. Các chương trình của APO bao trùm các thành phần kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt hướng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá năng suất, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất và công nghệ, công nghệ thông tin, phát triển các tổ chức năng suất quốc gia, năng suất xanh, phát triển cộng đồng, phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến…Các hoạt động của APO bao gồm các khảo sát nghiên cứu cơ bản, hội nghị chuyên đề, hội thảo, các khoá đào tạo, các diễn đàn, các trợ giúp nghiên cứu, học tập, các dịch vụ chuyên gia kỹ thuật, các đoàn khảo sát, các ấn phẩm và các tài liệu đào tạo…

Sự thành công của các nước Châu Á lại tiếp tục lan truyền và tạo động lực phát triển phong trào năng suất tại Mỹ La Tinh, Châu Phi và các nước còn lại trên thế giới, Trung Âu và Đông Âu. Sự sụp đổ của hệ thống chuyên chế tại Trung Âu và Đông Âu khiến các nước phải chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường cũng là thời điểm thúc đẩy phong trào năng suất rộng khắp tại các nước thuộc khu vực này. Sự phát triển của phong trào năng suất trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những nền kinh tế đang chuyển đổi.

Nhận thấy tác động của phong trào năng suất tới phục hồi và phát triển kinh tế của các nước Châu Âu và Châu Á, Mỹ đã xem lại các vấn đề năng suất và tiếp tục phong trào năng suất quốc gia bằng việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Năng suất năm 1970, và sau đó là Trung tâm Năng suất Mỹ nhằm thực hiện những sứ mệnh thúc đẩy năng suất.

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 

TÀI LIỆU KHÁC