Ban hành ISO 41001 – Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý cơ sở vật chất

Ngày đăng: 26/04/2019 09:24

TIÊU CHUẨN ISO 41001 – TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Là ngành học chuyên nghiệp mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản, quản lý cơ sở đặt ra một nhu cầu rõ ràng cho các tổ chức để cải thiện hiệu quả tuân thủ và hoạt động của họ. Quản lý cơ sở chuyên nghiệp, như một chức năng kinh doanh liên ngành, nhằm mục đích điều phối nhu cầu và cung cấp các cơ sở và dịch vụ trong các tổ chức công cộng và tư nhân. Quản lý cơ sở đề cập đến một loạt các hoạt động, chẳng hạn như quản lý dịch vụ xây dựng, vấn đề môi trường, quản lý không gian làm việc, mua sắm, quản lý tài chính, v.v.

Mặc dù quản lý cơ sở hiện đang là một trong những ngành hoạt động và chuyên nghiệp phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới, nhưng nó lại bị thiếu kiến ​​thức và nhận thức chung; do đó, một khung phát biểu rõ ràng về những gì mà nó mang lại là cực kỳ có lợi cho các thị trường mới nổi. Làm việc trên hai Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên đã hoàn thành và ấn phẩm sắp tới của ISO 41011, Quản lý cơ sở vật chất – Từ vựng và ISO 41012, Quản lý cơ sở – Hướng dẫn tìm nguồn cung ứng chiến lược và xây dựng thỏa thuận, nên sửa tình hình. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới ISO 41001, Quản lý cơ sở – Hệ thống quản lý – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng, hiện đang được phát triển và sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và hỗ trợ phát triển, thực hiện và duy trì các chế độ quản lý cơ sở hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên toàn thế giới.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT ISO 41001

Một ngôn ngữ chung để quản lý cơ sở

Để ca ngợi tiêu chuẩn sắp tới, Stanley Mitchell, Chủ tịch ISO / TC 267, ủy ban kỹ thuật phát triển tiêu chuẩn, cho biết: Ấn Độ ISO 41001 sẽ giúp làm rõ ‘quản lý cơ sở’ cũng như ‘tại sao’ là một chiến lược quan trọng kỷ luật đối với tất cả các tổ chức trong việc quản lý, vận hành và bảo trì nơi làm việc, tài sản và hiệu quả hoạt động của nó.

Nhu cầu về một tiêu chuẩn mà theo đó một tổ chức quản lý cơ sở có thể được đánh giá và đo lường đã được cả thế giới cảm nhận sâu sắc và là động lực đằng sau tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO (MSS) trong tương lai.

Quản lý cơ sở, về bản chất, không có nghĩa là điều tương tự trên toàn cầu, quốc gia hoặc thậm chí trong các loại tổ chức khác nhau. Khả năng của phía cung ứng đã phát triển theo những cách khác nhau ở các quốc gia khác nhau, cũng như chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. Sự mong đợi của khách hàng đã phát triển như nhau từ một địa phương đến một quan điểm quốc gia, và hiện đang trở nên nhất quán hơn trên toàn cầu. Phương pháp phân phối tiếp tục phát triển theo tốc độ của riêng họ từ nền tảng ở mỗi quốc gia.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ có khả năng toàn cầu hiện đang tồn tại và các tập đoàn hoạt động trên phạm vi quốc tế đang ngày càng tìm kiếm việc cung cấp và chi phí dịch vụ hỗ trợ phù hợp hơn thông qua các kỹ thuật quản lý cơ sở.

ISO 41001 là về việc công nhận phạm vi trách nhiệm và tạo ra một cấu trúc quản lý và tài nguyên phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Trọng tâm chính của nó là cung cấp một khuôn khổ và tiêu chí để dựa vào đó các nhóm quản lý cơ sở có thể được đo lường là phù hợp với mục đích cho các tổ chức mà họ phục vụ.

Tiêu chuẩn trong tương lai sẽ cho phép sự liên tục của ngôn ngữ và thiết lập một chuẩn mực về phương pháp quản lý, đồng thời cung cấp cho các thị trường mới nổi một mẫu để xây dựng và phát triển chế độ quản lý cơ sở.

Sự phát triển của một tiêu chuẩn như vậy là lần đầu tiên cho ngành học và một cái gì đó đang tạo ra một mức độ quan tâm công bằng trên phạm vi quốc tế, ông giải thích. ISO ISO / TC 267 đã có thể làm việc cùng nhau để tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trên 30 quốc gia hiện đang là thành viên, có liên quan trên toàn cầu cho ngành quản lý cơ sở.

BAN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT ISO 41000
BAN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT ISO 41000

Quản lý cơ sở vật chất tốt cho các tổ chức hiệu quả

Quản lý cơ sở là một ngành học chuyên nghiệp chạm vào mọi tổ chức, lớn và nhỏ. Như vậy, nó có ảnh hưởng đáng kể đến cách các công ty hoạt động hiệu quả trong một số lĩnh vực.

Về tài chính, quản lý cơ sở cấu thành chi phí cao thứ hai cho bất kỳ tổ chức nào có một vài ngoại lệ và có thể, nếu có liên quan, đóng góp đáng kể vào dòng dưới cùng trên cơ sở liên tục.

Về mặt hiệu quả, quản lý cơ sở có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kinh doanh, do đó ảnh hưởng đến chi phí cuộc sống và khả năng sử dụng của họ.

Trong điều khoản tuân thủ, quản lý cơ sở chịu trách nhiệm về sức khỏe, an toàn và quản lý tòa nhà đảm bảo tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình với những người sử dụng không gian làm việc và có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của nó.

Về mặt môi trường và bền vững, quản lý cơ sở chịu trách nhiệm cho các hoạt động tại nơi làm việc cũng như tác động của hoạt động của nó đối với môi trường địa phương và tổng thể.

ISO 41001 sẽ cho phép phía cung ứng của các tổ chức có được chứng nhận là người phân biệt thị trường và giúp các tổ chức khu vực tư nhân và công cộng thiết lập các tiêu chuẩn mà họ mong muốn các đối tác cung ứng của mình tuân thủ. Điều này, cuối cùng, sẽ là lợi thế của tất cả các bên.

ISO 41001, Quản lý cơ sở – Hệ thống quản lý – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng, đang được phát triển bởi ISO / TC 267, Quản lý cơ sở, có thư ký được tổ chức bởi BSI, thành viên ISO của Vương quốc Anh.

 

Nguồn: iso-cert.vn

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU KHÁC