6-Sigma (Six Sigma) và cơ hội phát triển tổ chức của bạn

Ngày đăng: 06/03/2018 14:59

Khái niệm 6-Sigma

Chữ Sigma (δ) theo ký tự Hy Lạp đã được dùng trong kỹ thuật thống kê để đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng mức Sigma mà công ty đạt được đối với quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

6-Sigma được Công ty Motorola phát triển thành phương pháp luận để đạt các mục tiêu cải tiến. Hiệp hội Chất lượng Mỹ (AQC) định nghĩa: “6-Sigma là một hệ thống linh hoạt và toàn diện để thực hiện, duy trì và tối đa hóa sự thành công trong kinh doanh. 6-Sigma là hệ thống được tiến hành bởi sự hiểu biết kỹ lưỡng về các nhu cầu của khách hàng, sử dụng các cơ sở lập luận, số liệu, các phân tích thống kê và chú trọng vào quản lý, cải tiến, thiết kế lại các quá trình kinh doanh”.

VNPI Hồ Chí Minh 6 Sigma

 

Ý nghĩa và lợi ích của 6-Sigma có thể mang lại cho tổ chức của bạn

[1] Ý nghĩa thứ nhất: 6-sigma bao gồm các phương pháp thực hành kinh doanh tốt nhất và các kỹ năng giúp doanh nghiệp thành công và phát triển, đem lại các lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp, “6-sigma” không chỉ là các phương pháp phân tích thống kê cơ bản và chi tiết.

Lợi ích thứ nhất: Công ty bạn có thể áp dụng 6-Sigma cho rất nhiều hoạt động và các yêu cầu kinh doanh khác nhau – từ lập kế hoạch chiến lược cho việc thực hiện đến dịch vụ khách hàng.

[2] Ý nghĩa thứ hai: Có nhiều cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu 6-sigma. Chúng ta không cần sao chép những nguyên tắc cố định mà cần áp dụng linh hoạt kinh nghiệm từ những công ty đi trước. Thực tế cho thấy các công ty đã áp dụng 6- Sigma thành công đều có mô hình cải tiến rất linh hoạt, định hướng vào mục tiêu hoạt động của tổ chức mình và tổ chức dự án xây dựng trên hoàn cảnh cụ thể của đơn vị mình.

Lợi ích thứ hai: Các lợi ích của 6-Sigma có ảnh hưởng tốt đối với bạn cả trên phạm vi công ty và cả từng bộ phận riêng lẻ. Hơn nữa, bạn có thể phát huy toàn bộ nỗ lực trong công ty của mình, từ việc khắc phục, giải quyết các sự cố để đổi mới toàn bộ hoạt động kinh doanh.

[3] Ý nghĩa thứ ba: Tiềm năng thu được từ 6-Sigma có ý nghĩa quan trọng trong các doanh nghiệp dịch vụ và các hoạt động phi sản xuất như trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 6-Sigma có thể áp dụng trong các hoạt động quản lý, tài chính, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, hậu cần, công nghệ thông tin. Các hoạt động này ngày càng trở nên quan trọng trong cạnh tranh ngày nay. Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ ngày càng tăng trong khi các nhà cung cấp dịch vụ thường mới chỉ đạt hiệu suất hoạt động là 70%.

Lợi ích thứ ba: Bạn sẽ có được cơ hội cải tiến tại các khu vực tiềm năng chưa được khai thác hết. Đó là mở rộng phạm vi áp dụng 6-Sigma trong lĩnh vực phi sản xuất khác như dịch vụ hay nghiên cứu phát triển.

[4] Ý nghĩa thứ tư: Việc áp dụng 6-Sigma thực sự đem lại một cuộc cách mạng trong tổ chức của bạn. Chúng ta đã từng gặp những người nói một cách say mê về sự thay đổi nhanh chóng trong công ty của họ, nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ mà việc kinh doanh của công ty họ đang phát triển. Thực hiện 6-Sigma không phải là không có những rủi ro. Bất kỳ một mức độ thực hiện 6-Sigma nào dù là 2 Sigma, 3 Sigma hay 4 Sigma đều cần có sự đầu tư về thời gian, nguồn lực và tiền bạc.

Lợi ích thứ tư: Kết quả của chương trình 6-Sigma chắc chắn vượt quá sự mong đợi ban đầu. Trong thực tế các lợi nhuận tài chính đạt được từ 6-Sigma có thể vượt quá giá trị các con số trong báo cáo tài chính bởi các lợi ích “vô hình” mà nó đem lại cho tổ chức. Sự đổi mới việc quản lý quá trình sản xuất kinh doanh qua áp dụng 6-Sigmasẽ giúp tổ chức vươn lên ở một mức cao hơn, việc thay đổi tư duy, phong cách làm việc…sẽ đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp hơn nữa, bên cạnh việc tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nhiều người có thể cho là 6-Sigma dường như là “giải pháp cho thời kỳ kinh doanh khó khăn”. Nhưng theo cách nhìn chặt chẽ hơn, bạn sẽ tìm thấy ở đây còn một dấu hiệu khác: 6-Sigma không chỉ là một quan niệm kinh doanh gắn theo một phương pháp hay chiến lược đơn giản mà nó còn là hệ thống linh hoạt cho cải tiến vai trò lãnh đạo và duy trì hoạt động doanh nghiệp. 6-Sigma xây dựng dựa trên những phương pháp luận về quản lý và các kinh nghiệm thực hành tột nhất trong thế kỷ vừa qua, tạo ra cách thức mới cho sự thành công trong kinh doanh trong thế kỷ 21. Hệ thống 6-Sigma không chỉ là lý thuyết mà nó đã được chứng minh trong thực tế. Bằng chứng về sức mạnh của 6-Sigma là những kết quả to lớn đạt được của các công ty lâu đời hay mới xuất hiện mà chúng ta sẽ xem xét sau đây.

Bốn nội dung cơ bản của 6-Sigma

Nội dung thứ nhất: Thật sự tập trung vào khách hàng

Trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 20, khi mà quản lý chất lượng toàn diện TQM đang phát triển, hàng loạt các công ty đã đề ra các chính sách và mục tiêu chất lượng nhằm “đáp ứng tốt nhất các yêu cầu và mong đợi của khách hàng”. Tuy nhiên, thật không may mắn, một số nhà kinh doanh đã hết sức cố gắng chạy theo các yêu cầu ngắn hạn của khách hàng trong một giai đoạn ngắn mà bỏ qua việc xây dựng hệ thống kinh doanh định hướng vào phục vụ nhu cầu của con người.

Trong 6-Sigma, việc định hướng vào khách hàng được ưu tiên hàng đầu. Chẳng hạn như các biện pháp đo lường việc thực hiện 6-Sigma đều được bắt đầu bằng việc xác định các yêu cầu khách hàng. Các cải tiến 6-Sigma được xác định bằng ảnh hưởng của sự thỏa mãn khách hàng. Chúng ta sẽ xem xét tại sao và làm thế nào để có thể xác định các yêu cầu của khách hàng, đo lường sự thực hiện và trở thành một công ty phát triển hàng đầu và đáp ứng các nhu cầu khách hàng.

Nội dung thứ hai: Dữ liệu và quản lý dữ liệu thực tế

6-Sigma đưa ra khái niệm “quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế” đem lại rất nhiều hiệu quả cho hoạt động quản lý. Trong những năm gần đây người ta chú trọng vào các biện pháp đo lường, cải tiến hệ thống thong tin, quản lý tri thức…, hệ thống 6-Sigma cũng hường tới việc xây dựng cho tổ chức một hệ thống “ra quyết định dựa trên dữ liệu”. Nguyên tắc thực hiện 6-Sigma bắt đầu bằng việc đo lường để đánh giá việc hiện trạng hoạt động của tổ chức để công ty dựa vào đó xây dựng hệ thống quản lý một cách có hiệu quả.

Trên thực tế, 6-Sigma giúp cho các nhà quản lý trả lời được hai câu hỏi cần thiết để hỗ trợ cho việc ra các quyết định và đưa ra các giải pháp trên thực tế:

  • Tổ chức của bạn thực sự cần thông tin và dữ liệu nào?
  • Công ty bạn sử dụng dữ liệu và thong tin như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận?

Nội dung thứ ba: Tập trung vào quản lý và cải tiến quá trình

Trong 6-Sigma, “quá trình” là nơi các hoạt động xảy ra. Trong bất cứ trường hợp nào việc thiết kế các sản phẩm – dịch vụ, đo lường sự thực hiện, cải tiến có hiệu quả và sự thỏa mãn khách hàng hoặc cả việc quản lý kinh doanh thì 6-Sigma đều hướng vào cải tiến các quy trình công việc. 

Nội dung thứ tư: Nhà quản lý cần tập trung vào những nội dung ưu tiên

 Rất nhiều tổ chức rơi vào tình trạng mất kiểm soát vì không biết lựa chọn các ưu tiên trong công tác quản lý. Các nhà quản lý có xu hướng muốn đạt được tất cả các kết quả về doanh số, tỷ lệ tăng trưởng, các chỉ tiêu chất lượng, chỉ số nhân lực, các mục tiêu chính trị xã hội…Việc đặt ra quá nhiều mục tiêu làm cho tổ chức phân tán các nguồn lực, không tập trung vào những khâu trọng điểm. Cuối cùng dẫn đến việc lãng phí thời gian, tiền bạc và nhân lực.

Phương pháp 6-Sigma định hướng cho các nhà quản lý trập trung vào các mục tiêu có tính trọng yếu, hướng vào việc tìm và giải quyết các nguyên nhân cội rễ các vấn đề gây nên các lãng phí, sai hỏng, không đáp ứng yêu cầu khách hàng. Hệ thống 6-Sigma chỉ ra cho nhà quản lý một nguyên tắc là “ưu tiên hóa các mục tiêu chính là phương pháp để cất cánh”.

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU KHÁC