• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty CP Gỗ Minh Dương – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Công ty CP Gỗ Minh Dương – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Ngày đăng: 28/10/2015 08:37
Công ty CP Gỗ Minh Dương tham gia Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI.

Tháng 10 vừa qua, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI tại Công ty CP Gỗ Minh Dương.

 

TWI đã đươc áp dụng rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950, được công nhận là các chương trình căn bản nền tảng của chương trình Sản xuất tinh gọn, Lean Manufacturing System hay Toyota Production System. TWI được xem là một bí mật thú vị giải thích lý do thất bại thường gặp trong hành trình Lean của các doanh nghiệp ngoài Toyota. Một trong những bí mật được tìm ra là TWI đã được sử dụng từ những thời kỳ đầu của Lean, tạo một nền tảng quản lý vững chắc trong lực lượng lao động. Điều này đã giúp Toyota xây dựng được nền tảng căn bản vững chắc trong hành trình cải tiến CON NGƯỜI – CHUẨN HÓA – CẢI TIẾN LIÊN TỤC. 

 

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC