• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Ngày đăng: 31/10/2015 08:35
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt tham gia Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI.

Tháng 10 vừa qua, Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh đã tổ chức Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt.

 

Các chương trình của TWI có khởi nguồn tại Mỹ từ những năm 1940. TWI được xem là nhân tố quan trọng trong chiến tranh thế giới thứ II. TWI đã được áp dụng rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950, được xem là tiền đề của chương trình Sản xuất tinh gon LEAN – Lean Manufacturing System hay Hệ thống sản xuất Toyota – TPS – Toyota Production System.

 

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC