• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng – Huấn luyện áp dụng phương pháp TWI (Training Within Industry)

Ngày đăng: 01/09/2016 11:07
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng tham gia Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI.

Tháng 08 vừa qua, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức Đào tạo, tư vấn và hướng dẫn áp dụng Mô hình Nhóm huấn luyện TWI tại Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

 

TWI – viết tắt của cụm từ Training Within Industry, tạm dịch là Đào tạo trong công nghiệp, bao gồm cả Sản xuất và Dịch vụ. Chương trình đào tạo các Kỹ năng quản lý thiết yếu dành cho Cán bộ quản lý, Giám sát đội nhóm:

  • Là một chương trình hoàn toàn đơn giản
  • Theo một trình tự kế hoạch chi tiết với thời gian tối thiểu
  • Tham gia theo nguyên tắc “vừa học vừa làm”
  • Nhân rộng, chia sẻ những gì đã học

TWI cũng đã được áp dụng rất thành công tại Châu Âu, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới.

 

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC