• Trang chủ
  • Tin tức
  • Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) – Đào tạo ISO/IEC 27001:2013

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) – Đào tạo ISO/IEC 27001:2013

Ngày đăng: 08/12/2018 03:58

Đào tạo nhận thức và Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM do Viện Năng suất Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện vào ngày 04 & 05/12/2018.

 

Một số hình ảnh về buổi đào tạo 

Đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý an ninh thông tin tiêu chuẩn ISO 27001

 

Đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý an ninh thông tin tiêu chuẩn ISO 27001

 

Danh mục đào tạo các Hệ thống tiêu chuẩn của Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh

1/ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

2/ Hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2015

3/ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo TCVN ISO 45001

4/ Hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO 50001

5/ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.39104561 hoặc email careline@vnpi-hcm.vn

 

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC