• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty TNHH CS Wind Việt Nam – Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015

Công ty TNHH CS Wind Việt Nam – Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015

Ngày đăng: 22/07/2016 09:44

Ngày 22/07/2016, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn về “Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015” tại Công Ty TNHH CS Wind Việt Nam – Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organnization for Standardization – ISO) ra đời năm 1947, là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản ISO 9001:2015 được ban hành ngày 24/09/2015 thay thế cho ISO 9001:2008 nhằm bổ sung các yêu cầu đảm bảo hệ thống chất lượng phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới.

Là một doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất kinh doanh các sản phẩm về kim loại và đang áp dụng hệ thống ISO 9001:2008, nhận thấy những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO mang lại cho doanh nghiệp, CS WIND Việt Nam cũng đã quyết định chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 đang vận hành sang phiên bản ISO 9001:2015.

Với sự hướng dẫn và huấn luyện của chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam đã mang đến cho học viên và công ty sự hiểu biết, cách vận dụng và tiếp cận phương thức quản lý mới đối với sản phẩm, dịch vụ, đưa ra được những định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là đảm bảo việc kiếm soát các rủi ro trong bối cảnh nội bộ và tác động bên ngoài.

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

  • Có một hệ thống quản lý hiệu quả giúp kiểm soát được chất lượng sản phẩm/dịch vụ
  • Giảm số lượng sản phẩm/dịch vụ không đạt yêu cầu
  • Tạo dựng niềm tin cho khách hàng
  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường
  • Giúp doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật thâm nhập thị trường thế giới

Từ những yếu tố trên, công ty có đưa ra các hoạt động nhằm đảm bảo việc nhận biết và kiểm soát các quy trình, hoạt động phù hợp với đầu ra của mục tiêu, giúp doanh nghiệp cải tiến thường xuyên.” Và việc áp dụng ISO 9001:2015 cũng là nền tảng để xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng khác nhằm đa dạng hóa nguồn lực, kiểm soát các quá trình và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, khách hàng và thị trường quốc tế

 

TIN TỨC KHÁC