QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG TỔ CHỨC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng theo xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức thế kỷ 21. Theo đó tri thức đóng vai trò cốt lõi dẫn đến thành công và lợi thế cạnh tranh của mọi tổ chức. Quản lý tri thức còn là yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong quản lý tri thức (KM), một yêu cầu mới quan trọng trong tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Tìm hiểu các bước triển khai chương trình KM trong tổ chức
 • Nhận biết các công cụ và kỹ thuật trong KM được nhiều tổ chức thành công áp dụng
 • Lựa chọn công cụ và kỹ thuật thích hợp với mục đích và hiện trạng của tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Ban lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp
 • Quản lý các phòng ban/bộ phận
 • Cá nhân quan tâm đến nội dung khoá đào tạo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về Quản lý tri thức

 • Bối cảnh chung và vai trò của quản lý tri thức với tổ chức
 • Phân loại tri thức
 • Chu trình quản lý tri thức

Phần 2: Các công cụ quản lý tri thức

 • Công cụ không dựa và nền tảng công nghệ thông tin [Non IT based]
 • Công cụ dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin [IT based]

Phần 3: Lựa chọn áp dụng công cụ quản lý tri thức cho tổ chức

 • Lựa chọn công cụ thích hợp bối cảnh tổ chức
 • Lập kế hoạch thực hiện

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Ms. Ngọc Hà – 0969 833 346

Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: (028) 3910 4561 – Email: careline@vnpi-hcm.vn – www.vnpi-hcm.vn – facebook.com/vnpihcm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC