CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức cốt lõi và trải nghiệm cải tiến năng suất chất lượng theo phương pháp khoa học và thực tiễn nhất hiện nay.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cải tiến chất lượng dịch vụ Lean 6-Sigma.
 • Trang bị các kỹ năng cần thiết để học viên có đủ khả năng nhận diện vấn đề, cải tiến thời gian chu trình, chất lượng dịch vụ trong tổ chức.
 • Tìm hiểu các trường hợp thực tế (case study) về cải tiến chất lượng dịch vụ bằng phương pháp Lean 6-Sigma của các tổ chức dịch vụ trong nước và quốc tế.
 • Học viên đạt yêu cầu chương trình được cấp chứng chỉ Chuyên gia cải tiến theo Lean 6-Sigma Đai Vàng hoặc Đai Xanh.

Nội dung chương trình được thiết kế phù hợp tiêu chuẩn ISO 13053:2011 (tương ứng TCVN 9602 về Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình 6-Sigma).

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về ngành dịch vụ

 • Định nghĩa về dịch vụ
 • Đặc điểm của dịch vụ
 • Phân biệt nhu cầu, yêu cầu của khách hàng

Phần 2: Tổng quan về chất lượng, mô hình và các nguyên tắc quản lý chất lượng

 • Các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng
 • Các mô hình quản lý chất lượng
 • Các nguyên tắc QLCL

Phần 3: Quản lý tinh gọn Lean

 • Các khái niệm, ý nghĩa, mục đích
 • Nhận diện các nhóm lãng phí trong tổ chức dich vụ
 • Công cụ Lean áp dụng trong ngành dịch vụ

Phần4: Phương pháp luận 6-Sigma

 • Ý nghĩa 6-Sigma
 • Chu trình giải quyết vấn đề DMAIC
 • Kỹ năng nhận diện yêu cầu khách hàng

Phần 5: Áp dụng mô hình tích hợp Lean 6-Sigma trong ngành dịch vụ tại Việt Nam

 • Các bài tập thực hành
 • Tình huống thực tế
 • Chia sẻ kinh nghiệm

Phương pháp giảng dạy:

 • 20% thời lượng học lý thuyết
 • 80% thời lượng dành cho thực hành trên tình huống thực tế, trao đổi, LÀM VIỆC NHÓM
 • Các bài tập ôn bài, phát triển kỹ năng cho học viên hàng ngày

GIẢNG VIÊN

ThS QTKD NGUYỄN THỊ VÂN

Chuyên gia của TỔ CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á (APO) về Benchmarking

Giảng viên bậc thầy (Master of Trainer) về đào tạo Chuyên gia tư vấn năng suất, do TRUNG TÂM NĂNG SUẤT NHẬT BẢN (JPC) huấn luyện và chứng nhận.

Chuyên gia tư vấn quản lý (Certified Management Consultant) do TỔ CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á (APO) huấn luyện và chứng nhận.

Gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý, chuyên gia tư vấn, giảng viên, chuyên gia đánh giá về các giải pháp quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý tinh gọn Lean, tư vấn cải tiến và phát triển doanh nghiệp thành công tại nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ như các bệnh viện, trung tâm y tế.

Đào tạo khoảng 2000 lượt học viên.


LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Ms. Ngọc Hà – 0969 833 346

Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: (028) 3910 4561 – Email: careline@vnpi-hcm.vn – www.vnpi-hcm.vn – facebook.com/vnpihcm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC