CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN SIX SIGMA

Lean 6-Sigma (LSS) là phương pháp cải tiến một cách hệ thống, liên tục và được tiến hành bởi sự hiểu biết kỹ lưỡng về những nhu cầu của khách hàng, sử dụng các cơ sở lập luận, số liệu, các phân tích thống kê và chú trọng vào quản lý, cải tiến, thiết kế lại các quá trình kinh doanh.

Xem thêm

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 - LEAD AUDITOR

Sau khi được trang bị kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, học viên sẽ được thực hành vai trò chuyên gia đánh giá qua các cuộc đánh giá giả định xuyên suốt thời gian học. Nhờ đó mà học viên vừa thấu hiểu từng nội dung của bộ tiêu chí vừa thấm nhuần kỹ năng của một chuyên gia đánh giá trưởng cần có.

Xem thêm

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ THEO PHONG CÁCH NHẬT BẢN - HORENSO

Khoá học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và thực hành kỹ năng HORENSO cho các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt đang mong muốn khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, có tính kỷ luật cao nhằm đạt năng suất cao nhất cho tổ chức.

Xem thêm

KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUI TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC CHUẨN - SOP

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH ISO được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế theo phương pháp của TWI, giúp các tổ chức xây dựng được hệ thống tài liệu (đáp ứng yêu cầu của ISO) gồm qui trình, hướng dẫn công việc ĐÚNG – ĐỦ – GỌN – RÕ – NHÃ

Xem thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG THEO PHƯƠNG PHÁP TWI

TWI cung cấp cho các cấp Quản lý hay Giám sát một Phương pháp huấn luyện nhân viên chuẩn mực để họ có thể nhanh chóng thực hiện công việc đúng cách, an toàn, tận tâm, có thể giam gia sản xuất ngay, nhờ đó giảm thiểu các lãng phí

Xem thêm