ĐÀO TẠO "NĂNG SUẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP"

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đột phá năng suất. Do đó, các lãnh đạo cần phải thúc đẩy áp dụng chuyển đổi số vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp mình, tận dụng tối đa nguồn lực để bứt phá.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp bạn vẫn còn lúng túng khi tiếp cận chuyển đổi số? Viện Năng suất Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn!

Xem thêm

Kỹ năng xây dựng qui trình SOP

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG SOẠN THẢO QUY TRÌNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế giúp các tổ chức xây dựng được hệ thống tài liệu gồm qui trình, hướng dẫn công việc ĐÚNG – ĐỦ – GỌN – RÕ – NHÃ nhằm đem lại các lợi ích sau:
– Rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên
– Đảm bảo việc thực hiện đồng đều và chất lượng ổn định giữa các nhân viên
– Làm cơ sở hoạch định việc đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho nhân viên
– Công việc được thực hiện chính xác, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn

Xem thêm
Cải tiến chất lượng dịch vụ bằng Lean 6-Sigma

Cải tiến chất lượng dịch vụ bằng Lean 6-Sigma

Chương trình đào tạo CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẰNG LEAN 6-SIGMA được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức tiên tiến về cải tiến năng suất chất lượng một cách khoa học và thực tiễn nhất hiện nay.

Xem thêm

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo ISO 9001:2015 [LEAD AUDITOR]

Chương trình đào tạo CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế để cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc áp dụng và đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015. Học viên sau khi tham gia khoá học sẽ có đủ khả năng tổ chức đánh giá nội bộ (hoặc bên ngoài) theo chuẩn mực quốc tế.

Xem thêm

Kỹ năng đánh giá 5S Bệnh Viện

Chương trình đào tạo KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 5S BỆNH VIỆN được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh xây dựng theo đúng chu trình PDCA trong quản lý chất lượng (Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra, Cải tiến) để đảm bảo chất lượng và duy trì chương trình 5S tại các bệnh viện nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn cho bệnh nhân.

Xem thêm

Quản lý tri thức trong tổ chức (KM - Knowledge Management)

Chương trình đào tạo QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG TỔ CHỨC được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng theo xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức thế kỷ 21. Theo đó tri thức đóng vai trò cốt lõi dẫn đến thành công và lợi thế cạnh tranh của mọi tổ chức. Quản lý tri thức còn là yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Xem thêm