• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty Cổ Phần dây cáp điện Việt Nam CADIVI – Chụp MRI cho nhà máy CADIVI Sài Gòn

Công ty Cổ Phần dây cáp điện Việt Nam CADIVI – Chụp MRI cho nhà máy CADIVI Sài Gòn

Ngày đăng: 10/04/2019 08:21

“Nội dung đánh giá của Viện Năng suất Việt Nam không phải là scan mà là chụp MRI về hiện trạng của nhà máy CADIVI Sài Gòn” – ông Tô Văn Nhơn Giám đốc nhà máy CADIVI Sài Gòn kết luận tại buổi báo cáo kết quả khảo sát.

Ngày 09/04/2019, các chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh đã có buổi trình bày chi tiết kết quá đánh giá thực trạng năng suất của dự án tư vấn CẢI TIẾN NĂNG SUẤT TỔNG THỂ (Total Producitivy Improvement) cho Nhà máy CADIVI Sài Gòn.

Ông Tô Văn Nhơn, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Cải tiến năng suất tổng thể tại Nhà máy CADIVI Sài Gòn

Sau hơn 1 tháng triển khai đánh giá thực trạng tại Nhà máy CADIVI Sài Gòn, các chuyên gia tư vấn của Chi nhánh Viện Năng suất Việt Nam tại TP.HCM đã tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu thông qua phỏng vấn Ban lãnh đạo và người lao động, đánh giá tại hiện trường, khảo sát ý kiến người lao động.

Báo cáo khảo sát tập trung vào các nội dung sau:

  • Phân tích thực trạng năng suất thông qua các chỉ tiêu tài chính
  • Phân tích thái độ, suy nghĩ, sự hài lòng của nhân viên đối với 13 vấn đề bao quát hoạt động quản lý của toàn công ty
  • Phân tích thực trạng về: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý máy móc thiết bị, hoạt động cải tiến, quản lý nguồn nhân lực, quản lý an toàn tại Nhà máy CADIVI Sài Gòn

Căn cứ vào chiến lược và mục tiêu năng suất của Nhà máy, kết quả khảo sát sẽ là yếu tố quan trọng để chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh và Lãnh đạo nhà máy CADIVI Sài Gòn đề ra mục tiêu của dự án CẢI TIẾN NĂNG SUẤT TỔNG THỂ, mô hình do Viện Năng suất Việt Nam nghiên cứu và áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

 

Một số hình ảnh tại buổi họp ngày 09/04/2019

Chuyên gia Nguyễn Phương Lâm thuyết trình về các chỉ số trong Báo cáo tài chính
Chuyên gia Nguyễn Phương Lâm thuyết trình về thực trạng năng suất thông qua các chỉ số trong Báo cáo tài chính

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC