• Trang chủ
  • Tin tức
  • Bệnh viện Hoàn Mỹ – Đào tạo áp dụng Thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh

Bệnh viện Hoàn Mỹ – Đào tạo áp dụng Thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh

Ngày đăng: 11/07/2017 04:38

Đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh

Ngày 04 & 05/07/2017, Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh được Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Khóa học đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 80 học viên là các trưởng, phó khoa, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện Hoàn Mỹ. Dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của giảng viên – chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng Viện Năng suất Việt Nam – Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân.

 

Bệnh viện Hoàn Mỹ - Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
VNPI – Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S cho bệnh viện Hoàn Mỹ
Bệnh viện Hoàn Mỹ - Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
Đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S tại Bệnh viện Hoàn Mỹ
Bệnh viện Hoàn Mỹ - Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S do VNPI – Hồ Chí Minh tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ
Bệnh viện Hoàn Mỹ - Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
Bệnh viện Hoàn Mỹ – Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
Bệnh viện Hoàn Mỹ - Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S nâng cao hiệu quả an toàn và chất lượng người bệnh.
Khoá đào tạo Áp dụng thực hành tốt Kaizen 5S – Bệnh viện Hoàn Mỹ

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC