• Trang chủ
  • Tin tức
  • Chi cục Hải Quan Bình Phước: Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo quy trình HTQLCL theo ISO 9001:2015

Chi cục Hải Quan Bình Phước: Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo quy trình HTQLCL theo ISO 9001:2015

Ngày đăng: 10/07/2017 06:48
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Chương trình tư vấn và hướng dẫn soạn thảo quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước diễn ra thành công với sự tham gia đóng góp, trao đổi sôi nổi, nhiệt tình của các học viên. Bên cạnh đó, giảng viên Viện Năng suất Việt Nam-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao nỗ lực và cầu thị, sự tiến bộ và tinh thần cải tiến của các học viên Hải Quan Bình Phước. 

 

Một số hình ảnh về Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

 

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC