Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

Ngày đăng: 10/07/2018 06:48

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

 

Chương trình tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước diễn ra thành công với sự tham gia đóng góp, trao đổi đổi sôi nổi, nhiệt tình của các học viên. Bên cạnh đó, Giảng viên Viện Năng suất Việt Nam-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao nỗ lực và cầu thị, sự tiến bộ và tinh thần cải tiến của các học viên Hải Quan Bình Phước.

 

Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước
Tư vấn ISO 9001:2015 tại Chi cục Hải Quan Bình Phước

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM

MAI THUYÊN

 

 

 

 

TIN TỨC KHÁC