• Trang chủ
  • Tin tức
  • Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt – Tư vấn đào tạo triển khai 5S

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt – Tư vấn đào tạo triển khai 5S

Ngày đăng: 10/04/2018 04:27

Tư vấn đào tạo triển khai 5S cho Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt

Nhằm nâng cao trình độ và năng lực cho học sinh sinh viên trong trường, Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt luôn cố gắng củng cố cơ sở vật chất, trình độ dạy học của giảng viên phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước.

 

Ngày 10/04/2018, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải (Phó Hiệu trưởng) đại diện Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt đến thăm và làm việc với Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh nhằm mục đích hợp tác Tư vấn và Đào tạo triển khai 5S cho cán bộ, công nhân viên tại nhà trường.

Khoá đào tạo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 với hơn 60 học viên là cán bộ, công nhân viên tại các phòng ban của nhà trường.

 

Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh:

Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh:
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI - Hồ Chí Minh
Hình ảnh buổi làm việc giữa Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và VNPI – Hồ Chí Minh

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC