Liên hệ

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – Chi Nhánh HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3910 4561
Email: careline@vnpi-hcm.vn
Website: http://vnpi-hcm.vn/
Facebook: facebook.com/vnpihcm