• Trang chủ
  • Tin tức
  • Khoá đào tạo “Quản lý rủi ro An toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm”

Khoá đào tạo “Quản lý rủi ro An toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm”

Ngày đăng: 10/07/2018 06:57

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM (E-learning course on Food Safety Risk Management in Food Supply Chains) Do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)Viện Năng suất Việt Nam CN Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

 

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) là tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1960, trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Mục đích của APO nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam chính thức trở thành thành viên APO từ ngày 01/01/1996. Tổ chức Năng suất châu Á APO gồm trên 20 nước thành viên trong khu vực Châu Á: Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka, Nhật Bản, Nepal,  Mông Cổ, Cambodia, Jiji, Mongolia, Sri Lanka, Panladesh, Ấn Độ, Lào, Singapore,… 

 

Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm giúp học viên 

1. Nâng cao hiểu biết về các khung chương trình quản lý rủi ro và các ứng dụng trong việc quản lý rủi ro an toàn thực phẩm

2. Xác định phương thức thúc đẩy, áp dụng các khung chương trình quản lý rủi ro an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp thực phẩm

 

*** Theo học qua cầu truyền hình có học viên của các nước  Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam

Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ  các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ  các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ  các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm với sự tham gia học viên từ các nước qua cầu truyền hình Bangladesh, India, IR Iran, Nepal, Pakistan, Vietnam
Công ty Orana Vietnam - Điểm thực tập Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm
Công ty Orana Vietnam – Điểm thực tập Khoá đào tạo quản lý rủi ro an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm

NHÃ THUYÊN- VNPI HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC