• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar – Áp dụng Lean Six Sigma cải tiến chất lượng dịch vụ

Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar – Áp dụng Lean Six Sigma cải tiến chất lượng dịch vụ

Ngày đăng: 16/01/2019 09:51

Chương trình Đào tạo Lean 6-Sigma – Mô hình cải tiến năng suất chất lượng và hướng dẫn thực hiện các dự án cải tiến theo phương pháp Lean 6 sigma Đai Xanh đã kết thúc sau 04 tháng thực hiện.

Khởi động từ tháng 10/2018, chương trình Đào tạo và hướng dẫn thực hiện các dự án cải tiến theo phương pháp Lean 6-Sigma Đai Xanh do Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh trực tiếp đào tạo cho nhân viên của Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar.

Ngày 15/01/2019, buổi bế mạc kết thúc dự án cải tiến theo Lean 6-Sigma để nâng cao năng suất chất lượng đã diễn ra tại Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar với sự tham gia của ban lãnh đạo công ty, đại diện các phòng ban và thành viên của các nhóm dự án.

8 nhóm lần lượt thuyết trình về đề tài đã được chọn để áp dụng Lean 6-Sigma và đề xuất các giải pháp cải tiến sau khi được đào tạo và hướng dẫn về phương pháp Lean 6-Sigma Đai Xanh.

 

Một số hình ảnh của buổi bế mạc:

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC