• Trang chủ
  • Tin tức
  • Hội thảo – Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp

Hội thảo – Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/12/2017 08:58

Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp.

Ngày 22/12/2017, TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp – Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nhân rộng tại Khách sạn Sen Việt với sự tham gia gần 150 đại biểu là cán bộ và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp – Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nhân rộng.

Tại hội thảo, Bà Nguyễn Thị Vân – Giám đốc VNPI Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu với chủ đề “Vai trò của năng suất và giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp”

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp - Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nhân rộng tại Khách sạn Sen Việt với sự tham gia gần 150 đại biểu là cán bộ và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp – Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nhân rộng tại Khách sạn Sen Việt với sự tham gia gần 150 đại biểu là cán bộ và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC