• Trang chủ
  • Tin tức
  • Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng

Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng

Ngày đăng: 09/12/2017 08:57

Ngày 09/12/2017, tại Khách sạn Oscar Sài Gòn, Viện Năng Suất Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG với sự tham gia gần 120 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Hội thảo được chủ trì bởi Ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện Trưởng Viện Năng Suất Việt Nam cùng với sự chia sẻ của các khách mời đến từ các doanh nghiệp đã ứng dụng thành công các chương trình cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp mình.

 

Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng

Để xem thêm hình ảnh của hội thảo, vui lòng truy cập Fanpage của VNPI – Hồ Chí Minh: Hội thảo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NSCL

TIN TỨC KHÁC