Lean 6-Sigma Đai Vàng (Nidec Copal Q7)

KHOÁ ĐÀO TẠO LEAN 6-SIGMA ĐAI VÀNG – NIDEC COPAL Q7

Trong 2 ngày 05 – 06/12/2017, VNPI – Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo Lean 6-Sigma Đai Vàng cho CB/CNV của Nidec Copal Q7

Giảng viên: Th.S QTKD Nguyễn Thị Vân – Giám đốc VNPI – Hồ Chí Minh

SỰ KIỆN KHÁC