Lean 6-Sigma Đai Vàng (Nidec Copal Precision Q9)

KHOÁ ĐÀO TẠO LEAN 6-SIGMA ĐAI VÀNG – NIDEC COPAL PRECISION Q9

Trong 2 ngày 07 – 08/12/2017, VNPI – Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo Lean 6-Sigma Đai Vàng cho CB/CNV của Nidec Copal Precision Q9

Giảng viên: Th.S QTKD Nguyễn Thị Vân – Giám đốc VNPI – Hồ Chí Minh

SỰ KIỆN KHÁC