Khóa tập huấn ÁP DỤNG LEAN 6-SIGMA và QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Khóa tập huấn ÁP DỤNG LEAN 6-SIGMAQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh thiết kế và giảng dạy cho ngành Dệt may và Da giầy theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

KHOÁ 1:  CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA ÁP DỤNG LEAN 6-SIGMA

  • Thời gian: 13,14/04/2018 (02 ngày)
  • Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo sau)

KHOÁ 2:  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

  • Thời gian: 16/04/2018 (01 ngày)
  • Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1/ Lãnh đạo, cán bộ quản lý chất lượng, cán bộ quản lý phòng, ban, phân xưởng, các cá nhân quan tâm đến khoá đào tạo tại các doanh nghiệp Dệt may, Da giầy

2/ Phí tham dự: MIỄN PHÍ (Bộ Công Thương  hỗ trợ toàn bộ chi phí về giảng viên, tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí tổ chức khác). Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên sẽ do đơn vị cử cán bộ tham dự chi trả.

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Ms. Ngọc Hà: 0969 833 346

Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Hotline: (028) 3910 4561

Email: careline@vnpi-hcm.vn

Website: www.vnpi-hcm.vn

Fanpage: facebook.com/vnpihcm

SỰ KIỆN KHÁC