PVGASD: Tái đánh giá cấp chứng nhận Thực hành tốt 5S

Ngày đăng: 27/12/2018 07:57

Ngày 25/12/2018, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá của Viện Năng suất Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh đã có buổi báo cáo kết quả “Tái Đánh giá cấp chứng nhận thực hành tốt 5S” tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGASD),

 

Một số hình ảnh của buổi báo cáo

Tái đánh giá và cấp chứng nhận thực hành tốt 5S
Họp kết thúc đánh giá với ban lãnh đạo Công ty
Tái đánh giá và cấp chứng nhận thực hành tốt 5S
Các bộ phận tham gia buổi báo cáo trực tuyến
Tái đánh giá và cấp chứng nhận thực hành tốt 5S
Đánh giá cấp chứng nhận Thực hành tốt 5S

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC KHÁC