• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng – Tổng kết khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Lead Auditor)

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng – Tổng kết khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Lead Auditor)

Ngày đăng: 29/02/2020 05:33

Ngày 27/02/2020, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Lead Auditor)” tổ chức tại công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

 

“Mặc dù nội dung khóa Lead Auditor này rất khó, nhưng nhờ những chia sẻ từ thực tế của thầy mà chúng em rất dễ tiếp thu”; “Chúng em đã từng học ISO trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên bọn em hiểu được cặn kẽ và sâu sắc từng điều khoản ISO đến vậy”

Đó là hai trong số những chia sẻ của học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” tổ chức tại công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng do chi nhánh Viện Năng suất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Nội dung chính của khóa đào tạo là trang bị kiến thức và kỹ năng về quản lý chất lượng, các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, cách thức tổ chức đánh giá và thực hiện đánh giá.

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành xuyên suốt các buổi học, từng khái niệm và điều khoản ISO được học viên thấu hiểu sâu sắc. Với phương thức diễn tập đánh giá – người học trong vai đánh giá viên còn giảng viên trong vai tổ chức được đánh giá – học viên liên tục được thực hành đặt câu hỏi để tìm kiếm sự không phù hợp theo các yêu cầu của bộ tiêu chí, qua đó thấm nhuần kỹ năng của một chuyên gia đánh giá trưởng cần có.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ “Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” do Viện Năng suất Việt Nam cấp, phù hợp với các quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

 

Dưới đây là một số hành ảnh của khóa đào tạo:

 

Lead Auditor - Chuyên gia đánh giá trưởng

TIN TỨC KHÁC