• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng – Khởi động khoá đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Lead Auditor)

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng – Khởi động khoá đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Lead Auditor)

Ngày đăng: 12/02/2020 08:03

Viện Năng suất Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh khởi động năm 2020 với khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho công ty TNHH Cao Su MTV Dầu Tiếng.

 

Sáng ngày 12/02/2020, VNPI HCM đã tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho 17 học viên là cán bộ của các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng.

 

Mục tiêu khóa đào tạo:

  • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc áp dụng và đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015
  • Học viên sau khi tham gia khóa học sẽ có đủ khả năng tổ chức đánh giá nội bộ (hoặc bên ngoài) theo chuẩn mực quốc tế
  • Biết cách nhận biết cơ hội cải tiến, tổ chức các hoạt động cải tiến sau đánh giá

Dưới sự giảng dạy tận tình từ giảng viên Đào Duy Trường, chắc chắn các học viên sẽ được trang bị toàn diện về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá hệ thống chất lượng nội bộ hoặc bên ngoài theo đúng chuẩn mực quốc tế.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khai giảng khóa đào tạo:

 

Lead Auditor

TIN TỨC KHÁC