• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty CP CNG Việt Nam (PVGAS CNG) – Đào tạo nâng cao kỹ năng đánh giá 5S

Công ty CP CNG Việt Nam (PVGAS CNG) – Đào tạo nâng cao kỹ năng đánh giá 5S

Ngày đăng: 10/04/2019 04:31

Đào tạo nâng cao kỹ năng đánh giá 5S tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Ngày 08 & 09/04/2019, Viện Năng suất Việt Nam – CN Hồ Chí Minh đã thực hiện Đào tạo nâng cao Kỹ năng đánh giá 5S cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

 

Mục đích của việc áp dụng 5S không chỉ đơn thuần ở việc nâng cao điều kiện và môi trường làm việc trong một tổ chức, mà quan trọng hơn là làm thay đổi cách suy nghĩ, thói quen làm việc và tăng cường khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân trong tổ chức.

 

Một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào việc duy trì và cải tiến 5S là đánh giá 5S. Đánh giá định kỳ 5S là hoạt động có ý nghĩa khuyến khích các hoạt động 5S. Mục đích chính của việc đánh giá là:
– Xem xét hiệu lực và hiệu quả của hoạt động 5S;
– Đánh giá khía cạnh tích cực của việc thực hiện 5S;
– Kịp thời động viên các cá nhân, đơn vị hoàn thành tốt công việc và nhân rộng sáng kiến; 
– Phát hiện những khu vực hạn chế trong việc thực hiện để có những cải tiến thích hợp.

 

Một số hình ảnh của buổi đào tạo:

 

Xem thêm tại fanpage VNPI – Hồ Chí Minh

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 

TIN TỨC KHÁC